Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Ray Bradbury’s internationally acclaimed novel Fahrenheit 451 is a masterwork of twentieth-century literature set in a bleak, dystopian future. Guy Montag is a fireman. In his world, where television rules and literature is on the brink of extinction, firemen start fires rather than put them out. His job is to destroy the most illegal of commodities, the printed book, along with the houses in which they are hidden. Montag never questions the destruction and ruin his actions produce, returning each day to his bland life and wife, Mildred, who spends all day with her television “family.” But then he meets an eccentric young neighbor, Clarisse, who introduces him to a past where people didn’t live in fear and to a present where one sees the world through the ideas in books instead of the mindless chatter of television. When Mildred attempts suicide and Clarisse suddenly disappears, Montag begins to question everything he has ever known. He starts hiding books in his home, and when his pilfering is discovered, the fireman has to run for his life. Onderstaande tekst is vertaald vanuit de originele taal De internationaal bekroonde roman van Ray Bradbury, Fahrenheit 451, is een meesterwerk van de twintigste-eeuwse literatuur en speelt zich af in een sombere dystopische toekomst. Guy Montag is brandweerman. In zijn wereld, waar de televisie heerst en literatuur nagenoeg is uitgestorven, blussen brandweermannen geen vuren: ze beginnen ze juist. Het is zijn baan om de meest illegale artikelen te verwoesten: boeken. Ook de huizen waarin die boeken zijn verborgen, gaan in vlammen op. Montag twijfelt nooit aan de vernietiging en verwoesting die zijn acties teweegbrengen, en keert aan het eind van de dag altijd vrolijk terug naar zijn saaie leven en zijn vrouw, Mildred, die de hele dag met haar “familie” op televisie doorbrengt. Maar dan ontmoet hij zijn excentrieke jonge buurvrouw, Clarisse, die hem introduceert tot een verleden waar mensen niet in angst leefden en tot een heden waar men de wereld ziet door de ideeën in boeken in plaats van het hersenloze gepraat op de televisie. Als Mildred probeert zelfmoord te plegen en Clarisse verdwijnt, begint Montag overal vraagtekens bij te zetten: vooral bij wat hij nooit heeft geweten. Hij begint boeken te verbergen in zijn huis, en als zijn misdaad wordt ontdekt, moet de brandweerman vluchten voor zijn leven.

Vergelijkbare boeken

5 Tinten Verder 9 - Verboden rit...

Saskia Walker

La dame aux camelias

Alexandre Dumas Fils

Houd bij welke boeken je hebt (en nog wilt) lezen. Maak een account aan