Kramers Woordenboek Nederlands-Duits

Onbekend

In het woordenboek is de op 1 augustus 1998 ingevoerde nieuwe Duitse spelling geheel verwerkt. Dat wil zeggen dat alle in de artikelen voorkomende Duitse woorden die krachtens de nieuwe spelling een wijziging hebben ondergaan, aan de nieuwe spelling zijn aangepast. In het hoofdstuk De Duitse spellingwijziging treft u een korte beschrijving aan van de aard van de spellingherziening.

Vergelijkbare boeken

Zeven Provincien reeks 9 - Nieuw...

L. Bosman

The Quotable Nietzsche

Friedrich Nietzsche

Oxford Arabic Dictionary

Oxford Dictionaries

Van Dale groot woordenboek Frans

Van Dale

Houd bij welke boeken je hebt (en nog wilt) lezen. Maak een account aan